Atelier 

Van Gogh Homeland Atelier 

Het maaklab voor Van Gogh Homeland Biënnale

Zoals de transitie-opgaven zich continu ontwikkelen, zo is ook
Van Gogh Homeland Atelier een blijvende kraamkamer van nieuwe uitdagingen en verhalen die om een podium – een publiek – vragen. 

Creatieve werkplaatsen

Om onze aanpak te onder-bouwen en de economische en maatschappelijk impact te monitoren, richten we een kennis- en maaklab op: Van Gogh Homeland Atelier.

In het kennislab leveren we de bewijslast van onze aanpak en tonen we aan waarom we geloven in de kracht van het Brabantse gastvrijheidsdomein als podium en experimenteer-ruimte voor de grote transitie-opgaven: ‘Leisure for a Better Society.’

Multidisciplinaire teams van zieners, strategische denkers en jonge talenten buigen zich er onder meer over de onderzoeksvragen en de invulling van de Biënnale – met diverse partners als bezielde experts en Vincent van Gogh als kritische gids. Verbeelding is de drijfveer in deze creatieve werkplaatsen, inventiviteit het motief. Hier gedijt het onderzoek en woekert de inspiratie, floreert de vooruitgang en groeit de kennis. 

 

Verbeelding en inventiviteit

In Van Gogh Homeland Atelier trekken experts uit het Brabantse werkveld doelgericht op met scholieren en studenten van alle onderwijsniveaus, uit alle sectoren. Als meesters en gezellen gaan specialisten uit bedrijfsleven en overheden met talenten uit zowel mbo-, hbo- als universitaire opleidingen op zoek naar de beloftevolle inzichten en effectieve oplossingen. Verenigd en met vakmanschap presenteren ze de artistieke en innovatieve mogelijkheden, van nu en van de toekomst. Abstracte opgaven worden toegankelijk gemaakt voor een groot publiek.

Daarnaast meten we hoe de ervaringen bij het publiek tot groeiend bewustzijn en gedragsverandering kunnen leiden. 

Het Atelier is interactief en open. Het biedt ruimte aan events en experimenten, expo’s en educatieve programma’s, debatten en publicaties. In Van heerst de co-creatie, door en voor jong en oud, van en met bezoekers en onderzoekers. Hier wordt ‘Leisure for a Better Society’ voor velen een verrassende werkelijkheid.