Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is Van Gogh Homeland?

Het is een omvangrijk multi-disciplinair programma waarin we het unieke perspectief van Vincent op zijn homeland Brabant én de verbeeldingskracht van het gastvrijheidsdomein gebruiken om een groot publiek op een zeer aantrekkelijke manier te betrekken bij de grote uitdagingen van nu. 

In Brabant bestaan veel initiatieven en verhalen hoe om te gaan met die uitdagingen van deze tijd. Van Gogh Homeland (ontwikkeld door Stichting Van Gogh Homeland en architectenbureau MVRDV,) gelooft dat de expertise van het vrijetijdsdomein kan worden gebruikt om deze verhalen beleefbaar te maken voor een breed publiek. Door kennis van architectuur, landschapsontwerp, duurzaamheid, leisure en infotainment te bundelen, willen de initiatiefnemers jong en oud enthousiasmeren voor het Brabantse landschap en tegelijk laten zien hoe de toekomst duurzamer en groener kan.

Van Gogh Homeland bestaat uit drie onderdelen: Van Gogh Homeland Experience, Van Gogh Homeland Biënnale en Van Gogh Homeland Atelier

Van wie is dit een initiatief?

Van Gogh Homeland is een initiatief van Midpoint Brabant en een onderdeel van het programma Leisure for a better society. 

Welke partijen zijn er allemaal betrokken bij VHG?

Vooraanstaande Brabantse organisaties als de Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, De Efteling, Libéma, de gemeente Tilburg, Visit Brabant, Van Gogh Nationaal Park en Van Gogh Sites Foundation zijn verbonden aan de stichting en geven mede invulling aan de uitvoeringskracht van de stichting.

Wat is het doel van VGH?

De stichting van Gogh Homeland heeft als doel de Brabantse economie en de Brabantse leefomgeving te verduurzamen. Wij zijn ervan overtuigd dat we juist vanuit het gastvrijheidsdomein oplossingen kunnen bieden om de transformatie van Brabant samen met de Brabanders, onze kennisinstellingen en bedrijfsleven in versnelling te brengen.

Voor wie is VGH bedoeld?

Zowel de hoofdattractie (Experience) als de Biënnale zijn geschikt voor een breed en gevarieerd publiek. We vertellen een verhaal met inhoud in een attractief jasje. Daarom is het geschikt voor jong en oud. 

Hoe wordt VHG gefinancierd?

De eerste ontwikkelfase is mogelijk is gemaakt met bijdragen van o.a. de Provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, De Efteling & Libéma en de Gemeente Tilburg. Met middelen die vrijkomen uit de Regio Deal die het rijk onlangs toekende aan de regio Midden-Brabant, kunnen we cruciale vervolgstappen zetten in het bewerkstelligen van onze ambities. Verder zullen de Provincie Noord-Brabant en ondernemers uit de regio bijdragen een de doorontwikkeling van het hele programma. 

In welke fase is het project nu?

Het concept is concreet uitgewerkt. We staan nu aan de vooravond van de start van de ontwerpfase. De middelen om deze fase in te gaan zijn er mede dankzij de Regio Deal Midden-Brabant. We starten nu met het opzetten van het Atelier waarin de Biënnale wordt voorbereid en onderzoek wordt gedaan naar mogelijke locaties. Streven is om in 2025 de eerste Biënnale op te zetten. Met het realiseren van de Experience in 2027 wordt een iconische hoofdattractie toegevoegd. Door de jaren heen dragen de verschillende Biënnales bij aan de doorontwikkeling van een kralensnoer van beleefbare locaties. Met als einddoel een breed gedragen perspectief op de toekomst van Brabant.

Wanneer is er voor het publiek wat te beleven?

Naar verwachting start in 2025 de eerste Biënnale en verschijnt de eerste beleefbare landmark ergens in Brabant. In aanloop daarnaartoe worden er verschillende publieksactiviteiten georganiseerd om het publiek alvast mee te nemen in het verhaal van Brabant. 

Waar in Brabant gaat Van Gogh Homeland plaatsvinden?

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in Brabant voor zowel de Experience als de eerste Biënnale. Zodra hier nieuws over is, laten we dat uiteraard weten. 

Wat heeft de Efteling met VGH te maken?

De Efteling adviseert ons bij het ontwikkelen van de hoofdattractie Van Gogh Homeland Experience. Deze hoofdattractie wordt een meeslepende ervaring waarin 7 belangrijke thema’s op een spannende en aantrekkelijke manier beleefbaar worden gemaakt en waar verleden, heden en toekomst van Vincents homeland elkaar ontmoeten. En publiekstrekken van formaat en een waanzinnige ervaring. 

Kan ik ook iets bijdragen aan Van Gogh Homeland?

Voor de Biënnale, een kralensnoer van bezoekbate en beleefbare landmarks, zijn we op zoek naar plekken in Brabant met een duidelijke gebiedsopgave. Wij komen graag in contact met inwoners, bedrijven, instellingen die hier concrete ideeën over hebben. 

Ik heb een idee voor een onderwerp of locatie voor de Biennale. Wat nu?

Neem gerust contact met ons op via info@vangoghhomeland.nl

Hoe kom ik in contact met Van Gogh Homeland

Neem rechtstreeks contact met ons op via info@vangoghhomeland.nl of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of LInkedIn.