Bestemming NL

Bestemming NL

Het Perspectief 2030 van NBTC

Perspectief 2030

Het NBTC heeft in Perspectief 2030, de nieuwe visie op toerisme, de ambitie beschreven dat iedere Nederlander in 2030 profijt heeft van toerisme. Toerisme dient hiervoor niet langer een doel op zich te zijn, maar een middel om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Dit dashboard geeft u inzicht in de huidige staat van bestemming Nederland door de meest recente cijfers te tonen, verdeeld naar bewoners, bezoekers en bedrijven.

Meer informatie

Voor meer informatie: https://dashboard.nbtc.nl/

Joost Melis
Telefoon: 06 825 785 06
Mail: info@houseofleisure.eu